niedziela, 25 lutego 2018

I spy with my little eye...

Kilka pomysłów na wykorzystanie obrazka na zajęciach:


 • uczniowie (w parach lub grupach) mają kilkadziesiąt sekund podczas, których przyglądają się obrazkowi i zapamiętują jak najwięcej elementów. Po określonym czasie nauczyciel zabiera plansze, a uczniowie wypisują nazwy rzeczy, które zapamiętali.
 • w małych grupach, najmłodsi uczniowie muszą oni jak najszybciej znalezc wymieniony obrazek
 • uczeń wybiera jeden obrazek, opisuje go, a reszta zgaduje o co chodzi 
 • znajdz, wskaż i pokoloruj
 • bingo - gra w grupach lub parach (dwie grupy - każda drużyna otrzymuje dwie planszę. Na jednej z nich zakolorowuje/zakreśla 5 obrazków. Wszystko dzieje się w sekrecie przed drugą drużyną. Zadaniem grupy jest odgadnięcie jakie przedmioty zakolorowała przeciwna grupa. Na drugiej planszy uczniowie skreślają obrazki, o które pytają drużynę przeciwną i zakolorowują odgadnięte). 
Obrazki powstały przy pomocy AutoDraw.


środa, 21 lutego 2018

Create a story [writing/speaking]

Uczniowie tworzą historie (ustnie/pisemnie) na podstawie obrazków zawartych na kartce.
Oczywiście karty te mogą być wykorzystane również do tworzenia dialogów - uczniowie rozmawiają, ale ich zdaniem jest wtrącanie słów (przedstawionych w formie obrazków) z karty.


Wasz feedback jest zawsze mile widziany :) 

piątek, 16 lutego 2018

ABCD - gry językowe

Dziś rano obejrzałam cudowny webinar "Słowo TALK" (DOS na WYNOS).
Prowadząca, pani Magdalena Kania, tak bardzo zainspirowała mnie swoimi pomysłami, że cały ranek tworzyłam plansze do gry jej pomysłu.

Gra, w której uczeń wybiera sobie literę (A, B, C lub D) i jego zadaniem jest przesuwać się po polach, wykonując po drodze różne zadania, i dotrzeć do swojego celu (tej samej litery).

Webinar znajdziecie tu - https://www.youtube.com/watch?v=txt2OOhDHEs - kto nie widział musi obejrzeć koniecznie!

A dla Was przygotowałam aż 19 planszy, w tym 13 edytowalnych. Z planszami przećwiczycie m.in.: rozmówki, słownictwo, podawanie czasu/ceny, liczby, stopniowanie czasowników, różne czas, udzielanie rad.Uczniowie tworzą zdania w czasie przeszłym. - mówią w 1 os. l. poj.
np.: I got up at 6:40 yesterday.
At 2:30 I was watching TV.Co robiła Kate w zeszłym tygodniu? - Past Simple
np.: On Monday she went to the cinema.
On Thursday she did the washing.Ellen's Day - Present Simple - everyday routine
np.: She gets up at 6 o'clock. 
She brushes her teeth at 6:50. 
My day - Present Simple - my everyday routine
np.: I get up at 6:30.
I have breakfast at 6:40.

When was the last time you...? - Past Simple
Uczniowie przesuwają się po planszy tworząc pytania (inni uczniowie odpowiadają). Jeśli pytanie jest poprawne uczeń zostaje na nowym polu, jeśli użyje błędnego czasownika cofa się do poprzedniego pola. 

Uniwersalna plansza z obrazkami. (pictures designed by Freepik)
Może służyć do nazywania samych czynności lub tworzenia zdań twierdzących/przeczących/pytających w dowolnym czasie/strukturze gramatycznej. 

Plansza z liczbami - uczeń odczytuje liczbę lub ją zapisuje. 
Dwie plansze z liczbami do wyboru. 

Telling the time - podawanie czasu. 
Są dwie plansze do wyboru. 

Plansza, którą pani Magda podała jako przykład. 
Mistrzostwo świata! 
Przymiotniki z końcówkami ing i ed  są zmorą wielu uczniów, a to ćwiczenie na pewno im pomoże w ich utrwaleniu i rozróżnianiu. 
Uczniowie muszą opowiedzieć o sytuacji, która była zarówno...jak i ... (kropki to przymiotniki użyte w jednej kratce) lub sytuacja, w której dana osoba się tak czuła. 

Dawanie rad - tworzenie zdań ze zwrotami takimi jak 
np.: "You should...", "You shouldn't...", "You ought to...", "If I were you...".

How much is it? - podawanie ceny


Opposites - przeciwieństwa. 
Uczniowie przemieszczają się po planszy podając przeciwieństwa zapisanych przymiotników. 


Read and answer - uczniowie czytają pytanie i odpowiadają na nie. 
Wersja prosta - dla młodszych uczniów szkoły podstawowej. 
Plansza jest edytowalna, więc można stworzyć plansze dla uczniów na różnym poziomie językowym.

Uczeń wypowiada się na temat podany w kratce. 
Można podać minimalną liczbę zdań lub czas wypowiedzi (stoper/klepsydra). 

Stopniowanie przymiotników - ustnie lub pisemnie. 

Has/hasn't got - tworzenie zdań o zwierzętach z użyciem czasownika "mieć". 

Can/can't - tworzenie zdań o zwierzętach z użyciem czasownika "umieć/potrafić". 

Uczniowie mogą sami przygotować takie plansze!
Możliwości wykorzystań planszy jest mnóstwo. Dodatkowo można:

 • wstawić w kratki obrazki - ćwiczymy słownictwo 
 • wpisać w kratki rzeczowniki - ćwiczymy liczbę mnogą 
 • dla maluchów - kratki pokolorować różnymi kolorami - nazywamy je
 • wpisać różne rzeczowniki i uczniowie dodają np. przedimki nieokreślony a lub an
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - How much/How many 
 • definiowanie słowa
 • wpisujemy różne przedmioty i tworzymy zdania z czego jest coś zrobione made of/from

Która plansza najbardziej przypadła Wam do gustu?
Większość z tych plansz jest dodana w pliku w Word, więc można je edytować na swoje potrzeby. 
Jeśli widzisz jakieś literówki dzięki edytowalnej planszy możesz je sam/sama poprawić :) 

Jeśli nie widzieliście jeszcze webinara DOS na WYNOS "Słowo TALK" to koniecznie znajdzie wolną godzinę w swoich kalendarzach i to nadróbcie. 
Jeśli zasady gry nie są do końca jasne na filmiku Pani Magda na pewno wyjaśnia czytelniej ;) niedziela, 4 lutego 2018

Who am I? - guessing game- part 2

Bardzo się cieszę, że podobały Wam się zagadki, które przygotowałam kilka dni temu.
Kolejne będą zawierały słownictwo związane z narodowościami, sportowcami i domem, a tymczasem mix słownictwa oraz zawody.

Używając kart z uczniami możemy zasłonić podpowiedzi i odkrywać punkt po punkcie i zobaczyć jak zmieniają się odpowiedzi uczniów.
Guessing Game - Part 2 

Pictures by Freepik