niedziela, 8 stycznia 2017

Zabawy z Past Simple niewymagające kserowania!

Jak utrwalić Past Simple z uczniami nie musząc nic drukować/kserować?

Oto kilka ćwiczeń, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania, a jednocześnie super sprawdzają się w klasie. O łańcuchu wydarzeń wyczytałam w jakieś książce,  papierową kulę poznałam na grupie Nauczycieli Angielskiego, tylko wtedy to było ćwiczenie na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Harmonijkę podpatrzyłam gdzieś, kilka lat temu, a na resztę pomysłów wpadłam albo chwilę przed albo w trakcie zajęć. Jeśli macie inne pomysły na ćwiczenia z Past Simple, które nie wymagają kserowania dzielcie się nimi w komentarzach. Wszyscy z chęcią je poznamy!:) 

      Łańcuch wydarzeń -  ‘’What happened yesterday?” uczniowie tworzą łańcuch wydarzeń  poprzedniego dnia. Pierwsza osoba wymyśla jakieś zdanie w czasie przeszłym dotyczącym wczorajszego dnia. Najlepiej jeśli zacznie od porannych wydarzeń, tak, żeby cała opowieść była w porządku chronologicznym. Druga osoba powtarza zdanie nr 1 i dodaje swoje. Trzecia osoba powtarza poprzednie te dwa zdania i dodaje swoje itd. Tworzy się łańcuch wydarzeń. Im dalej w las tym trudniej zapamiętać co kto powiedział, ale jest przy tym dużo zabawy i powtórzeń czasowników w formie przeszłej. Jeśli grupa jest dość liczna zamiast pojedynczo można pracować parami.  Powtarzają zdania parami (ławkami), wspólnymi siłami i razem tworzą nowe. Coś podobnego można zrobić pisemnie. Każda osoba na kartce papieru pisze zdanie. Gdy to zrobi podaje kartkę sąsiadowi, który czyta poprzednie zdanie i dopisuje jedno zdanie i znowu podaje je sąsiadowi. I tak po kolei dopisujemy jedno zdanie i puszczamy kartkę w obieg. W pewnym momencie mówimy „stop" i czytamy historię. 

      Harmonijka z papieru- ćwiczenie pytań i krótkich odpowiedzi. Tym razem pisemnie. Jedyne co potrzebujemy to kartka papieru. Odpowiadamy na pytania nie znając ich, więc w efekcie końcowym jest duuuużo śmiechu, bo powstają przezabawne rzeczy. Pokaże na przykładzie jak powinna wyglądać taka kartka. Oczywiście wszystko w Past Simple, można zadawać różne śmieszne pytania np.:  Did you eat a spider yesterday?. Zawsze zaznaczam, żeby używali rożnych określników czasu. Jedna osoba pisze pytanie, robi zakładkę, żeby nikt nie widział tego pytania i podaje kartkę dalej (do osoby siedzącej obok lub za). Ta osoba w jednej linijce pisze krótką odpowiedzi i kolejne pytanie i znowu robi zakładkę (składa papier) i podaje dalej. Wszyscy uczniowie są zaangażowani w tym samym czasie.


      Did you…? – potrzebne są małe kartki papieru. Każdy uczeń potrzebuje kilka takich. Uczniowie dostają minutę/dwie na zapisanie po jednym bezokoliczniku na kartce papieru. Pracujemy w parach lub trójkach. Odwracamy kartki, mieszamy je z kartkami osoby siedzącej obok. Jedna osoba bierze kartkę, odczytuje słowo i  zadaje pytanie w czasie przeszłym. Druga osoba odpowiada, wybiera nową kartkę i zadaje pytanie partnerowi.  Powtarzamy tworzenie pytań, krótkie odpowiedzi i rozwijamy umiejętności mówienia.

      Robimy kulę  z kartek papieru, na których zapisujemy bezokoliczniki. Warto wykorzystać kartki-odpadki.  Rzucamy kulę. Osoba, która ma kulę w dłoniach rozwija jedną kartkę. Zadania mogą być różne np. podanie formy przeszłej czasownika, utworzenie pytania z podanym czasownikiem, tworzenie zdania twierdzącego lub przeczącego.

      Zabawy w piłką – odpowiednie dla klas 4-6, ale gimnazjaliści też lubią się tak pobawić, więc jeśli klasa jest dość zdyscyplinowana można spokojnie spróbować. Mówię bezokolicznik i rzucam komuś piłkę. Ta osoba podaje czasownik w czasie przeszłym lub od razu klei całe zdanie z czasownikiem w czasie przeszłym, podaje nowy bezokolicznik i podaje komuś piłkę. Fajne ćwiczenie na rozgrzewkę.

      Hot Ball jeśli pracujemy z małą grupą uczniów i mamy nieco wolnej przestrzeni  w klasie możemy przeprowadzić zabawę, którą my nazywamy „hot ball”. Dajemy uczniom kilka pustych kartek. Na każdej kartce zapisujemy bezokolicznik. Stajemy w kole, a pośrodku kładziemy odwrócone karty.  Włączam muzykę i uczniowie z rąk do rąk podają sobie piłkę (jak w łańcuchu lub do kogo się chce). Gdy zatrzymuję muzykę osoba, która trzyma piłkę wybiera jedną kartę, odwraca ją, czyta bezokolicznik i znowu podaje formę przeszłą albo tworzy z nim zdanie/pytanie w czasie przeszłym. Można też podnieść kartę, przyczepić magnesem do tablicy i napisać obok formę przeszłą.

      Class survey ćwiczenie, które u mnie sprawdza się zawsze. Można wykorzystać z każdym czasem i strukturą gramatyczną. Jedyne co potrzebujemy to zeszyt i  coś do pisania. Jeśli pracujemy w dużej grupie warto podzielić uczniów na 4-osobowe grupki  wg tego jak siedzą. Tworzymy tabelkę. Coś co będzie wyglądać podobnie:


Did you … yesterday?


My answers
Friend 1

___________
Friend 2

____________
Friend 3

____________

clean your room


visit your grandma


eat spaghetti


ride a bike


meet your best friend


Uczniowie zadają sobie pytania odnośnie wczorajszego dnia/zeszłego tygodnia/miesiąca, możecie ustalić to wspólnie lub zostawić ich wyborowi.  Odpowiadając używają krótkich odpowiedzi. Odpowiedzi te uczniowie muszą notować (albo zdaniem „Yes. he/she did.” albo „No, he/she didn’t”, albo „ptaszkiem” i „krzykiem”, albo wesołą i smutną buźką; dowolnie). Najlepiej aby czynności, które wpisują w tabelce wymyślali sami. Po wypełnieniu ankiet uczniowie omawiają wyniki. Prosimy ucznia, aby powiedział co X (osoba z jego grupy) robiła, a czego nie robiła w danym czasie. Można również poprosić uczniów o krótkie, pisemne podsumowanie wyników np.: Only 1 person cleaned his/her room yesterday. Nobody went to the cinema yesterday. 

I know what you did yesterday! - potrzebujemy bank czasowników. Możemy zrobić burzę mózgów i zapisać (bezokoliczniki) na tablicy. Każdy uczeń tworzy jedno zdanie twierdzące z czasownikiem z tablicy "I .... yesterday". Zadaniem uczniów jest zgadnąć co ktoś zapisał. Zgadujemy zwracając się do osoby "I know you ... yesterday" (wstawiamy jakiś czasownik). Kto pierwszy zgadnie co zrobiła wczoraj dana osoba jest pytany po niej. Uczniowie tworzą zdania twierdzące, powtarzają formę przeszłą czasowników i mówią. Warto wspomnieć, że np. w przypadku czasownika "play" nie wystarczy powiedzieć "I know you played yesterday" tylko trzeba również zgadnąć w co się grało. Tak samo w przypadku czasownika "eat", "drink", "ride" itp. 

Zapraszam do wcześniejszych wpisów dotyczących Past Simple. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz